Perbandingan ciri-ciri umum nahu bahasa Arab dan bahasa Melayu dan kaitannya dengan kesulitan pelajar-pelajar Melayu mempelajari bahasa Arab

Main Article Content

Mat Taib Bin Pa

Abstract

Dari perbincangan di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara ciri-ciri umum nahu bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ini merupakan faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar Melayu terpaksa mcnghadapi kesulitan yang besar dalam mempelajari bahasa Arab dan ini menyebabkan mereka banyak melakukan kesilapan ketika menggunakannya dari semua aspek yang telah dibincangkan tadi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles